DISCLAIMER WEBSITE

Disclaimer voor www.proautotint.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.proautotint.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Proautotint. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Proautotint is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Proautotint.

Geen garantie op juistheid

Proautotint streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Proautotint aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

bronvermelding

Wij danken de volgende auteurs voor het samenstellen en beschikbaar stellen van fotomateriaal:

welcomia / 123RF Stockfoto
twindesign / 123RF Stockfoto
sutichak / 123RF Stockfoto
stockbroker / 123RF Stockfoto
sergeyit / 123RF Stockfoto
oneinchpunch / 123RF Stockfoto
leventegyori / 123RF Stockfoto
kadmy / 123RF Stockfoto
ampak / 123RF Stockfoto

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.proautotint.nl op deze pagina.

ZIJ GINGEN U VOORGoogle Beoordelingen
4.9
Gebaseerd op 211 beoordelingen
//]]>